orto.nu

START - Verktyg - Bakgrundsinformation

Verktyg: Bakgrundsinformation

Beighton score

Kan användas för att diagnostisera överrörlighet.

Räkna poäng:

Vänster Höger
Kan passivt dorsalflektera MCP5 > 90° 1 p 1 p
Kan passivt flektera tumme så den vidrör underarm 1 p 1 p
Kan hyperextendera armbåge > 10° 1 p 1 p
Kan hyperextendera knä > 10° 1 p 1 p
Kan flektera rygg så handflatorna kan ligga på golvet med sträckta knän 1 p

Maximalt kan man få 9 poäng, om man når > 4 poäng brukar det räknas som överrörlig.

Canadian C-Spine Rule

Kan användas för att avgöra om man behöver röntga en misstänkt nackskada.

Villkor som måste vara uppfyllda:

 • Efter trauma
 • RLS 1 eller GSC 15
 • Stabila vitalparametrar
 • Ålder ≥ 16 år
 • Ingen pares
 • Ej känd ryggmärgssjukdom
 • Ej tidigare opererad i halsrygg
 • Ej gravid

Beställ DT halsrygg om något av:

 • ≥ 65 års ålder
 • Högenergitrauma:
  • fall ≥ 1 m
  • fall ≥ 5 trappsteg
  • axialt våld mot huvudet
  • trafikolycka med något av
   • > 100 km/h
   • voltat
   • utslängd ur fordon
  • cykelolycka eller olycka med motordrivet fritidsfordon
 • Extremitetsparestesi
 • Påkörd bakifrån och något av:
  • inkrockad i mötande trafik
  • påkörd av buss eller lastbil
  • voltat
  • blivit påkörd av fordon med hög hastighet
 • Ej uppesittande på akutavdelningen
 • Ej uppegående efter traumat
 • Nacksmärta direkt efter traumat
 • Ömmande centralt i halsrygg

Om inget av ovanstående, så låt patienten rotera nacken 45° åt höger och vänster. Om det inte går så beställ DT halsrygg, annars kan man avstå.

Högenergivåld

Definition, något av:

 • Andningspåverkan
 • Blodtrycksfall
 • Sänkt medvetandegrad eller ryggmärgspåverkan
 • Penetrerande skador av huvud, hals, bål, ovan armbåge eller knä
 • Två eller flera frakturer av långa rörben
 • Bäckenfrakturer orsakade av kraftigt våld
 • Patienter med extremitetsförlamning efter trauma
 • Amputationer ovan hand eller fotled
 • Kombination av trauma och brännskada eller nedkylning
 • Kombination av trauma och drunkningstillbud
 • Instabil bröstkorg (”Flail chest”)
 • Trafikolyckor – avkörning/kollision över viss hastighet
  • 70 km/tim med bälte eller krockkudde
  • 50 km/tim utan bälte eller krockkudde
 • MC-olyckor
 • Patienten varit fastklämd, fordonet voltat
 • Patienten utkastad ur fordonet, dödsfall i samma fordon
 • Fotgängare eller cyklist/mopedist påkörd av motorfordon
 • Fall från hög höjd (> 3 meter)
 • Klämskador mot bålen

Referenser: Traumamanual, KI

Tokuhashi score

Kan användas för att estimera överlevnad vid spinal metastas.

Område Värde Poäng
Allmäntillstånd
(Karnofsky performance status)
Dåligt (10-40 %) 0
Medel (50-70 %) 1
Gott (80-100 %) 2
Antal extraspinala
skelettmetastaser
≥3 0
1-2 1
0 2
Antal metastaser i kotpelaren ≥3 0
1-2 1
0 2
Metastaser i
större interna organ
Resektion omöjlig 0
Resektion möjlig 1
Inga metastaser 2
Primärtumör Lunga, osteosarkom, ventrikel,
urinblåsa, esofagus, pankreas
0
Lever, gallblåsa, okänt 1
Övriga 2
Njurar, livmoder 3
Rektum 4
Thyreoidea, prostata,
bröst, carcinoid tumör
5
Förlamning Komplett (Frankel A eller B) 0
Inkomplett (Frankel C eller D) 1
Ej förlamad (Frankel E) 2

0-8 poäng: överlevnad < 6 månader

9-11 poäng: överlevnad 6-12 månader

≥ 12 poäng: överlevnad > 12 månader

Uppdaterad: 2024-05-12 00:49:12 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies