orto.nu

START - Behandlingar - Tibiasträck

Behandling: Tibiasträck

Indikationer

Smärta, blödning och nervpåverkan hos patienter med subtrokantära, diafysära och distala femurfrakturer, och som inte opereras inom 12 timmar.

Kontraindikationer

 • Relativ kontraindikation: unga personer med öppna fyser
 • Fraktur i proximala tibia
 • Sår i proximala tibia
 • Infektion i proximala tibia

Ett alternativ kan vara femursträck, man sätter då sträcket proximalt om femurkondylerna i stället.

Utrustning

Sängen finns på SÄS utanför avdelning E51, resten finns på SU på op1, på SÄS på akuten och på op1:

 • Sterilutrustning (färgad klorhexidin, sterila dukar, sterila handskar)
 • Skalpell, lokalbedövning
 • Specialanpassad säng med ställning för vikter och uppbyggd under underbenet

 • 2,0 mm k-tråd
 • Borrmaskin (manuell, eller elektrisk som finns att låna på operationsavdelningen)
 • Bygel (= hästsko)
 • Fast nyckel för att dra åt muttrarna
 • Spännverktyg

Utförande

 1. Flytta patienten till anpassad säng (det finns också möjlighet att bygga om vanlig säng med sträckställningen om det behövs)
 2. Det finns manuell borr men be någon hämta elektrisk borr på operationsavdelningen
 3. Lägg uppsugande underlägg under patienten
 4. Kontrollera distalstatus, inkl. dorsalextension av fotled och sensorik på fotrygg (n. peroneus)
 5. Lägg kudde under knät, det gör att underbenet roteras rätt och ger bättre arbetsställning
 6. Lägg kompress eller liknande på underbenet för skydd, det är lätt att tappa något
 7. Hitta bra plats att borra. Lokalisera tuberositas tibiae, markera t.ex. med kulspetspenna med spetsen tillbakaförd en plats lateralt ca 2 cm distalt och 2 cm dorsalt om tuberositas. Om man går in alltför ventralt så finns risk att tråden slits genom benet, om man går för dorsalt finns risk att störa n. peroneus.

 8. Steriltvätta knät ner till åtminstone halva underbenet
 9. Lägg lokalbedövning i huden runt insticksstället, mot benet och i hud och mot benet vid det tänkta utgångshålet. Bedöva även medialt, lite mer diffust då man inte vet exakt var k-tråden kommer ut
 10. Vänta några minuter tills bedövningen börjat verka. Det brukar göra mest ont när man skär i huden, mindre ont när man borrar genom benet
 11. Gör ett mindre snitt med skalpell vid insticksstället
 12. Håll ett finger där du vill att k-tråden ska komma ut medialt, det gör det lättare att hamna rätt
 13. Borra med steril 2 mm K-tråd från lateralsidan enligt ovan, gärna oscillerande om du har borrmaskin, sikta vinkelrätt mot benet (n. peroneus går ventralt om fibula, om man går in medialt har man mindre kontroll över var tråden kommer ut lateralt)
 14. När K-tråden börjar tälta huden på motsatt sida så gör ett mindre snitt där med skalpell
 15. Sätt på den hästskoformade bygeln
 16. Skruva fast muttern hårt på ena sidan (nr 1 i bilden), sätt fast spännverktyget på andra sidan och skruva fast det (nr 3 i bilden). Låt muttern bredvid spännverktyget vara lös (nr 2 i bilden)
 17. Skruva åt spännskruven (nr 4 i bilden) så K-tråden spänns hårt, det blir då ett "plingande" ljud när man knäpper på den. Annars kommer den att böjas när man lägger på vikt, och riskerar att skära i benet.
 18. Skruva åt mutter nummer 2 i bilden, lossa sedan spännskruven (nr 3 och nr 4 i bilden, ta sedan bort hela skruven)
 19. Klipp av ändarna på K-tråden och sätt på skyddsploppar som man inte river sig på den
 20. Se till att huden ligger fint, justera insticksställena med skalpell vid behov
 21. Sätt på plåster runt ingångs- och utgångshålet
 22. Sätt på skumplast eller liknande för att skydda huden ifall K-tråd och bygel glider åt sidan
 23. Sätt på krok och vikter, varje vikt väger ca 1 kg. Välj ungefär kroppsvikt i kg / 11 (brukar bli 5-7 kg)
 24. Kontrollera distalstatus igen, inkl. dorsalextension av fotled och sensorik på fotrygg (n. peroneus)

ICD-10

 • S72.3: Fraktur på femurskaftet
 • S72.30: Fraktur på femurskaftet, sluten
 • S72.31: Fraktur på femurskaftet, öppen
 • S72.4: Fraktur på nedre delen av femur
 • S72.40: Fraktur på nedre delen av femur, sluten
 • S72.41: Fraktur på nedre delen av femur, öppen
 • S72.7: Multipla femurfrakturer
 • S72.70: Multipla femurfrakturer, sluten
 • S72.71: Multipla femurfrakturer, öppen
 • S72.8: Frakturer på andra specificerade delar av femur
 • S72.80: Frakturer på andra specificerade delar av femur, sluten
 • S72.81: Frakturer på andra specificerade delar av femur, öppen
 • S72.9: Fraktur på icke specificerad del av femur (Annan fraktur på femur;Lårbensfraktur;Femurfraktur)
 • S72.90: Fraktur på icke specificerad del av femur, sluten
 • S72.91: Fraktur på icke specificerad del av femur, öppen

Åtgärdskoder

 • TNF40 Externt sträck-Höftled och lår
 • TNG40 Externt sträck-Knäled och underben
 • TNH40 Externt sträck-Fotled och fot
 • TNX40 Externt sträck-Ospecificerad region

Referenser

Uppdaterad: 2023-06-08 10:12:33 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies