orto.nu

START - Skador - Knä/underben - Främre korsbandsskada (ACL)

Skada: Främre korsbandsskada (ACL)

Definitioner

Segondfraktur: avulsionsfraktur lateralt av laterala tibiakondylen, är ofta associerad med ruptur av främre korsbandet.


Segondfraktur i högerknä

Symtom

 • Instabilitetskänsla i knä
 • Hemartros som kom snabbt i samband med trauma
 • Främre draglåda vid Lachmans test eller vid 90° flexion i knät
 • Sidovackling av knä i sträckt läge

På akuten/vid jouråterbesök

Vid misstanke om korsbandsskada ska slätröntgen av knät göras om det inte redan är gjort.

 • Oftast har patienten kraftig hydrops: punktera knät och evakuera hemartrosen (i första hand för smärtlindring, i andra hand för att verifiera hemartros).
 • Ofta har patienten fler skador, det är vanligt med MCL-skada eller meniskskada. Undersök detta, kombinerade skador ökar indikationen för kirurgi, vid kombinerad ACL- och MCL-skada så kan man gärna sätta knäortos upplåst 0-90 grader och sedan handläggning enligt nedan.
 • Sätt på elastisk linda runt knät.
 • Remiss till fysioterapi för träning av kvadriceps, hamstring, balansträning m.m.
 • Kryckor vid behov.
 • Patient med misstanke om främre korsbandsruptur och med större fysiska krav:
  • Beställ MR
  • Om MR visar ruptur så fortsatt sjukgymnastik, återbesök till artroteamet 6-8 veckor efter trauma. Vid detta återbesök ställningstagande till stabilitet och ev. operation.

   MR-bild som visar normalt främre korsband


   MR-bilder som visar ruptur av främre korsbandet

 • Patient med låg misstanke om främre korsbandsruptur eller lägre fysiska krav: Remiss för återbesök till artroteamet efter 2-3 veckor för nytt stabilitetstest.

På mottagning efter 2-3 veckor

 • Kontrollera knästabilitet
 • Beställ vid behov MR
 • I normalfallet fysioterapi i 3 månader
 • Vid höga krav (t.ex. bollsport) så ställningstagande till snar operation med korsbandsrekonstruktion.
 • Vid besvärande instabilitet trots 3 månaders fysioterapi så ställningstagande till operation med korsbandsrekonstruktion.

Operation kan ge stabilare knä men troligen inte minskad smärta.

ICD-10

 • S83.5: Distorsion engagerande knäets korsband
 • S83.5R: Främre korsbandsdistorsion/ruptur
 • S83.5X: Korsbandsdistorsion/ruptur UNS

Referenser

 1. Knätrauma (mjukdelsskador) på Internetmedicin (besökt 2018-03-28)
 2. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020
 3. Skelett- och ledskador av läkarna vid ortopedkliniken i Karlstad, ISBN 9789188840066

Uppdaterad: 2021-03-26 10:29:25 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies