orto.nu

Undersökning: Hand

Inspektion

 • Hematom, svullnad, felställning, ärr, muskelatrofi, missfärgning, fingrarnas storlek, svanhalsställning, z-ställning, Dupuytrens kontraktur, triggerfinger.

Palpation (ömhet/svullnad) (alla skelettdelar, alla leder)

 • Temperaturskillnad vä/hö.

Skelett:

 • Metacarpalben, falanger.

Leder:

 • CMC, alla MCP (med tvåfingergrepp), alla IP (med fyrfingergrepp).

Rörelseomfång (handled, tumme och fingrar åt alla håll)

 • Tumme (flexion/extension, ab-/adduktion, opposition/reposition), fingrar flexion (knytdiastas)/extension/ab-/adduktion.

Distalstatus

 • Cirkulation: kapillär återfyllnad.
 • Sensorik, testa med 2DP (2-punktsdiskrimination) på fingrarnas 4 kvadranter - radialt och ulnart samt palmart och dorsalt. > 10 mm tyder på total nervskada!
  • radialis (handrygg)
  • medianus (palmart dig1-dig3,5)
  • ulnaris (dig3,5-dig5)
 • Motorik:
  • radialis (dorsalextension MCP + handled)
  • medianus (palmarabduktion tumme, ev. flexion fingrar och handled)
  • ulnaris (abduktion av dig 2 + flektion DIP-led dig 5)
  • krama fingrar (grov kraft)
   Nerv Sensorik Intrinsisk motorik Extrinsisk motorik Bortfall Prov
  Radialis Handrygg - Dorsalextension av hand och fingrar Dropphand Dorsalextension av hand och fingrar
  Medianus Palmarsida radiala 3,5 fingrar Tummens palmarabduktion Flektion av handled och fingrar Tenaratrofi Palmarabduktion av tumme
  Ulnaris Ulnara 1,5 fingrar + motsvarande del av hand Interossei, hypotenar m.m. Ulnardeviation Hypotenaratrofi Abduktion dig. 2 + PIP-ledsflexion dig. 5

Specifika tester

 • Ulnar kollateralligamentskada i tummens MCP-led: ta tag i tummen och vicka radialt i MCP-led. Smärta ulnart om MCP1 och större rörelseomfång jämfört med kontralateral sida tyder på ruptur och ligamentet bör normalt exploreras operativt.
 • Senruptur: profundussenor (lås PIP-leden, se om DIP-leden kan flekteras), superficialissenor (lås alla utom ett finger, se om detta kan flekteras), extensor digitus (typ fuck-you med ett finger i taget).
 • CMC1-ledsartros: smärta, svullnad, minskat rörelseomfång, adduktion i CMC + hyperextention MCP, positivt grinding-test: krepitationer och smärta vid axiell kompression och malande rörelse mot os trapezium.
 • Triggerfinger: fingret fastnar i flekterat läge. Kan oftast extenderas med ett knäppljud med hjälp men fastnar igen vid flektion.
 • Dupuytrens kontraktur: förtjockad palmar fascian, progressiv krökning av ett eller flera fingrar, vanligen dig 4-5, nodusbildningar och strängar i handflatan, opereras om > 60° felställning i MCP eller 30-60° i PIP eller > 4-5 cm avstånd från bord, i supinerat läge.
 • Elsons test av centrala bandet: låt patienten flektera 90° i PIP-led, exempelvis över en bordskant, håll med ett finger på mellanfalangen, be patienten extendera fingret och håll emot. Man kan också hålla patientens finger maximalt vinklat i PIP-led med sin hand. Det normala är att man kan extendera i PIP-leden medan distala falangen är avslappnad. Vid positivt test så känner man ingen extenderande kraft men DIP-led spänns. Jämför med friskt finger.

Länkar

Film med statusgenomgång från Lunds universitet

Uppdaterad: 2021-10-17 18:19:19 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies