orto.nu

START - Operationer - Höft/femur - Kort gamma-spik (180 mm) - Operationsberättelse kort gammaspik

Operation: Operationsberättelse kort gammaspik

Exempel på operationsberättelse

Huvudoperatör:
Assisterande operatör:
Peroperativ bedömning: Sedan tidigare hypertoni och hypotyreos. Föll i hemmet, inkom som raka spåret höft höger sida, röntgen visade pertrokantär femurfraktur.
Huvuddiagnos: S7210 pertrokantär femurfraktur höger. Orsakskod: W0103 fall i samma plan i hemmet.
Åtgärdskod: NFJ59 osteosyntes av femurfraktur med gamma-spik höger. NFJ09 sluten reposition av femurfraktur höger
Operationsberättelse: Generell anestesi. Extensionsbord. Ryggläge. Biplansgenomlysning.
Sluten reponering i genomlysning innan steriltvätt.
Markerar läge av trokanters proximala spets och femurs längsriktning i genomlysning. Gör incision ett par cm proximalt om skärningspunkten. Penetrerar femur med pryl i genomlysning, för in guidevajer i genomlysning. Reamar och sätter därefter in 180mm lång 125 graders Gamma-spik i lagom höjd, detta kontrolleras i genomlysning med mall. Borrar in k-tråd, borrar och skruvar in 110 mm lång glidskruv under genomlysning i bra läge. Låser glidskruven med låsskruv. Borrar och skruvar i 1 st 35 mm lång statisk låsskruv med hjälp av guide och genomlysning. Kontrollerar läget och lagrar undan röntgenbilder.
Sköljer ur såren med koksaltlösning. Injicerar 100 ml LIA. Suturerar fascia lata i det större såret med enstaka suturer, därefter även subkutis med enstaka suturer. Sätter agraffer i huden.
Ordination: Sedvanlig postoperativ regim, postoperativ röntgen, remiss skrivs, fri mobilisering med full belastning, agrafftagning efter 2-3 veckor, trombosprofylax i 4 veckor.

Uppdaterad: 2020-07-25 09:43:43 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies