orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Distorsion fotled (stukning, vrickning)

Skada: Distorsion fotled (stukning, vrickning)

På akuten

Utredning:

 • Anamnes: Stukning kommer oftast efter supination och/eller inåtrotation
 • Palpera proximala fibula, malleolerna, foten i övrigt, akillessenan. 
 • Ömhet och svullnad runt laterala malleolen, men inte ömmande i själva skelettet?
 • Vid oklarhet om fraktur eller ej i fotled så kan man följa Ottawa-reglerna där man vid summering ≥ 2 poäng rekommenderas att röntga fotleden (och gärna underben):
  • 2p. Ömhet vid dorsala delen av laterala eller mediala malleolerna och 6 cm uppåt
  • 1p. Har inte kunnat stödja på foten direkt efter traumat
  • 1p. Kan inte gå 4 steg i undersökningsrummet

Vid ingen skelettskada så brukar det tolkas som stukning. Behandling:

 • Under de första 48 timmarna: RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation):
  • R – Rest: avlastning av fotleden, använd kryckor de första dagarna
  • I – Ice: kyl ner fotleden direkt efter skada. Använd gärna ispåse men inte direkt mot huden.
  • C – Compression: elastisk binda. Om man lindar omedelbart så ska det vara hårt i ca 15 minuter, men inte så foten domnar. Därefter lösare elastisk linda.
  • E – Elevation: placera benet över hjärthöjd
 • Därefter:
  • Remiss till fysioterapeut
   • Full belastning
   • Flektion/extension i fotled, tå- och hälhävning
   • Gärna träning på balansplatta, motverkar framtida stukning
   • Man kan gärna tejpa med oelastisk tejp
  • Undvik ny stukning innan läkning - t.ex. vid fotboll, gång i ojämn terräng m.m.
  • Air-Cast-ortos är bra
  • Oftast bra inom 2 veckor men 12 veckor till läkning

ICD-10

 • S93.4: Distorsion i fotled

Referenser

 1. Fotledsdistorsion på Internetmedicin (besökt 2018-06-21)

Uppdaterad: 2019-05-16 07:02:30 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies