orto.nu

START - Skador - Handled - Morbus de Quervain

Skada: Morbus de Quervain

Synonymer

 • Radial handledstenosynovit
 • Stenoserande tendovaginit

Orsaker

Senorna till m. extensor pollicies brevis och m. abduktor pollicies longus går i första dorsala senfacket, radialt om handleden. Man tänker sig att överansträngning ger lokal inflammation, förtjockat senfack och kompression av senorna vilket ger de aktuella symtomen.

Symtom

 • Smärta radialt om handleden, fr.a. vid rörelser som exempelvis vid öppning av burklock och lyft av barn med tummarna pekande uppåt.

Diagnos

Diffdiagnoser

 • Intersektionssyndrom = bursit i området, ger typiskt ett knarrande ljud vid flexion och extension av handled
 • Artros i handled
 • Artros i STT-led

På vårdcentral

Vårdcentral ansvarar för:

 • Remiss till arbetsterapeut för tumortos och ergonomisk rådgivning (att undvika smärtande rörelser) [1, 2]
 • Systemisk NSAID och/eller lokalbehandling med diklofenakgel [2]
 • Om man behärskar tekniken så kan man prova injektion av kortison i första dorsala senfacket [1, 2]
 • Vid osäker diagnos: slätröntgen av handled för att utreda ev. artrosförändringar i handled [1, 2]
 • Vid utebliven förbättring trots minst 4 veckors behandling: remiss till handkirurg/ortopedklinik för ställningstagande till operativ åtgärd [1, 2]

På ortopedklinik

Behandling

Om kortisoninjektion inte provats så bör det provas först, se separat sida för instruktion. Vid utebliven effekt så operation enligt nedan.

Operationsmetoder

 • Klyvning av första dorsala senfacket.
 • Ibland finns ett separat senfack runt senan från m. extensor pollicies brevis, även detta ska i så fall klyvas.

Postoperativt

Sjukskrivning efter behov, sällan mer än 1 månad. Området kan vara svullet och ömmande flera månader efter operation. [1]

ICD-10

 • M65.4: Radial handledstenosynovit

Referenser

 1. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, Lakartidningen.se 2019-04-09 (besökt 2019-07-19)
 2. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 3. Morbus de Quervain (stenoserande tendovaginit) på Internetmedicin (besökt 2019-07-21)

Uppdaterad: 2024-05-11 23:18:38 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies