orto.nu

START - Skador - Hand - Extensorsenskada i hand

Skada: Extensorsenskada i hand

Handläggning

 • Gör slätröntgen för att identifiera ev. skelettskada.
 • Undersök noggrannt alla handens senor, både flexion och extension, i fingrar, tumme och handled.

Multipla extensorsenskador

Hanteras normalt av handkirurg. [2]

DIP-ledsnivå

Se mallet-finger.

Mellanfalangsnivå

 • Om man vid inspektion kan identifiera senskada < 50 % [1]:
  • Suturera huden [1]
  • Sätt mallet-skena över DIP-led i 2 veckor [1]
  • Därefter aktiv rörelseträning via arbetsterapeut [1]
 • Annars:
  • Lägg in och förbered för snar operation för att suturera senan med 5-0 icke resorberbar madrassutur alt. fortlöpande sutur i utvidgat hudsnitt [1]
  • Malletskena över DIP-led i 6 veckor [1]
  • Därefter rörelsträning via arbetsterapeut

PIP-ledsnivå

Grundfalangsnivå

Mindre, partiella skador åtgärdas av ortoped, övriga av handortoped. [1]

MCP-ledsnivå

 • Inläggningsfall
 • Vid öppen skada med penetration till leden:
  • Sätt in antibiotika. [1]
  • Spola leden. [1]
  • Vid bettskada: lämna öppet, eventuell suturering senare. [1]
  • Annars:
   • Sätt hållsuturer.
   • Immobilisera med tillfällig volar gipsskena.
   • Förbered för snar operation (inom 1 dygn) för att suturera sena och hud. [1]
 • Om ej ledpenetration, som ovan:
  • Sätt hållsuturer.
  • Immobilisera med tillfällig volar gipsskena.
  • Förbered för snar operation för att suturera sena och hud. [1]

Handryggsnivå

Lägg in, förbered för snar operation för att suturera senan. [1]

Handledsnivå

 • Stor risk för skada även på nerv och/eller andra senor, undersök noga. [1]
 • Vid skada på enstaka sena: lägg in, förbered för snar operation för att suturera senan. [1]
 • Vid skada på flera senor: kontakta handkirurg. [1]

ICD-10

 • M66.2D: Spontanruptur sträcksena i handled/hand
 • S56.3: Skada på tummens sträck- eller abduktormuskler och deras senor på underarmsnivå
 • S56.4: Skada på övriga fingrars sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå
 • S56.5: Skada på annan sträckmuskel och dess sena på underarmsnivå
 • S66.2: Skada på tummens sträckmuskel och dess sena på handleds- och handnivå
 • S66.3: Skada på sträckmuskel och dess sena till andra fingrar på handleds- och handnivå
 • S66.7: Skada på multipla sträckmuskler och deras senor på handleds- och handnivå

Referenser

 1. ABC om Senskador i handen, Läkartidningen nr 9 2016 (besökt 2019-02-06)
 2. Nivåstruktureringsplan Handkirurgi - Ortopedi 2017, från Svensk Handkirurgisk Förening (besökt 2019-06-24)

Uppdaterad: 2022-01-16 10:02:22 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies