orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Diskbråck

Skada: Diskbråck

Innehåll

På akuten

 • Uteslut cauda equina, spondylodiskit och andra akuta tillstånd
 • Försök smärtlindra (se Smärtlindring)
 • Inneliggande vård innebär ingen särskild förbättring, försök att skicka hem med remiss till sjukgymnastik för behandling och till vårdcentral för uppföljning.

På vårdcentral

 • Uteslut cauda equina, spondylodiskit och andra akuta tillstånd
 • Vid utstrålning i ben och < 20 år eller > 50 år: beställ slätröntgen [1]
 • Snabbare handläggning än nedanstående vid något av:
  • Tidigare eller aktiv cancer
  • Utstrålande smärtor i båda benen
  • Kraftiga och ökande smärtor
  • Snabbt ökande pares
 • I första hand smärtlindring (se Smärtlindring) och sjukgymnastik.
 • Om fortfarande handikappande smärtor med utstrålning efter 6 veckors behandling med sjukgymnastik: remiss för MR [1]. Vid mycket svåra symtom och immobiliserad så bör man inte vänta så länge.
 • Om MR visar signifikant diskbråck som stämmer med anamnes och symtom, och patienten är intresserad av operation: remiss till ortopedklinik för ställningstagande till operation.

På ortopedklinik

 • Anamnes.
 • Statusundersökning.
 • Genomgång av radiologisk undersökning.
 • Operationsindikation vid lumbalt diskbråck är (förutom cauda equina) utstrålande bensmärta. Nedsatt sensorik och motorik kan förbättras lika bra av fysioterapi.
 • Om status, anamnes och radiologi stämmer överens så diskussion med patienten om hen är intresserad av kirurgi. Sådan kirurgi minskar risken för progression och ger ofta lindring av utstrålande smärta, mer sällan minskning av själva ryggvärken.

Postoperativt

Läs operationsberättelsen men ofta:

 • Trombosprofylax endast vid riskfaktorer
 • Undvik tunga lyft (> 10 kg) i 2 månader
 • Sjukskrivning 2-8 veckor beroende på typ av arbete
 • Återbesök till sjukgymnast efter 6 veckor

Bakgrund

Femoralisnerv: L2-L4

Ischiasnerv: L4-S3

S1-S4: innerverar urinblåsa, tarmar, genitalia

ICD-10

 • M51.0J: Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i torakalryggen
 • M51.0K: Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i ländryggen
 • M51.1: Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati
 • M51.1J: Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i torakalryggen
 • M51.1K: Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias)
 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård VGR (Besökt 2021-11-30)
 2. Lumbago-ischias på nationelltklinisktkunskapsstod.se (besökt 2021-11-30)

Uppdaterad: 2024-05-12 00:08:09 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies