orto.nu

START - Skador - Fotled/fot - Hälsporre, plantar fasciit

Skada: Hälsporre, plantar fasciit

Orsak

Långvarig inflammation i plantarfascian. Ökad risk vid:

 • övervikt [2]
 • nedsatt rörlighet [2]
 • långvarig aktivitet med hög belastning såsom löpning, dans [2]

Symtom

 • Ömhet plantart, medialt, anteriort om hälen [1]
 • Kan typiskt visa en hälsporre (se nedan) på slätröntgen. Själva hälsporren ger inga besvär och åtgärdas inte, men är tecken på plantar fasciit.

  Hälsporre markerad med blått

Diagnos

 • Klinisk diagnos med symtom enligt ovan

På vårdcentral

 • Avlastande inlägg [1]
 • Fysoterapi med excentrisk träning [1]
 • Lokalbehandling med NSAID-gel under ocklusionsförband [1]
 • Ev. nattlig dorsalextentionsskena [2]
 • Ev. stötvågsbehandling [2]
 • Behöver sällan remitteras till ortopedklinik. Ta gärna kontakt innan remiss.

På ortopedklinik

Remissbedömning

 • Kontrollera att det finns belastad röntgenbild.
 • Kontrollera att man provat icke-kirurgisk behandling under lång tid, minst 9 månader.

Utredning

 • Belastad slätröntgenbild
 • Ev. MR för att utesluta stressfraktur

Operationsindikation

 • Inklämning av n. tibialis
 • Stora besvär trots minst 9 månaders icke-kirurgisk behandling

Operationsmetod

 • Plantar fasciotomi, vid inklämning av n. tibialis även dekompression

Postoperativt

 • Långvarig rehabilitering, vanligt med komplikationer

ICD-10

 • M72.2: Plantar fascial fibromatos
 • M77.9: Entesopati, ospecificerad

Referenser

 1. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård, VGR (besökt 2018-06-27)
 2. Plantar Faschiitis på Orthobullets.com (besökt 2018-08-11)

Uppdaterad: 2022-06-18 17:22:21 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies