orto.nu

START - Skador - Nacke/rygg - Ryggvärk

Skada: Ryggvärk

Innehåll

Definitioner

Lumbago: värk i ländrygg

Akut lumbago: hastigt insättande värk i ländrygg. Används ofta som synonym för ryggskott.

Ischias: utstrålande smärta i ena eller båda benen, kan även inkludera nedsatt styrka och/eller nedsatt känsel

Lumbago-ischias: smärta i ländrygg kombinerat med utstrålande smärta i ben

Diffdiagnoser

Några möjliga diffdiagnoser kan vara:

Flera av tillstånden (lågenergetisk kotkompression, diskbråck, spinal stenos, ryggskott) behöver inte åtgärdas akut och har samma behandling, sjukgymnastik och uppföljning via vårdcentral, så i akutläget behöver man inte alltid driva diagnostiken ända fram.

På vårdcentral

 • Utred akuta tillstånd, i första hand cauda equina, se separat sida, med anamnes, status, labprover m.m.
 • Palpera ryggraden. Smärtsam palpation centralt på specifik punkt kan tyda på spondylodiskit.
 • Palpera paravertebralt, smärta och spänd muskulatur kan tyda på ryggskott.
 • Rörlighet i rygg. Lindring vid hyperextension och positiv Lasegue kan tyda på diskbråck. Lindring vid flexion kan tyda på spinal stenos.
 • Gör neurologstatus inkl reflexer i ben, perianal sensorik och PR. Vid nytillkommen, avvikande neurologi: akutremiss till ortopedakuten eller telefonkontakt med ortopedkonsult.
 • Vid utstrålning i ben och < 20 år eller > 50 år: beställ slätröntgen. [1]
 • Vid misstanke om spondylodiskit (feber, hög CRP, lokaliserad och central ryggsmärta som ökar vid rörelse): akutremiss till ortopedakuten eller telefonkontakt med ortopedkonsult. [1]
 • Vid misstanke om malignitet (tidigare malignitet, B-symtom, hög SR): beställ MR.
 • Vid långvarig, svår, nattlig värk:
  • om bröstryggsnivå så utred med SR, CRP och remittera till ortopedklinik (risk för metastas).
  • om ländryggsnivå så utred med SR, CRP och MR. 

 • Behandling: I första hand sjukgymnastik och smärtlindring (Alvedon, NSAID och morfinpreparat mot ryggvärk, t.ex. Saroten® mot utstrålning, se Smärtlindring). [2]

Vid kvarstående smärta efter 6 veckor:

 • Beställ slätröntgen för utredning av malignitet, spondylolistes m.m. Fråga efter skelettskada.

Vid kvarstående handikappande smärta med utstrålning efter 6 veckor, misstanke om diskbråck och patienten är intresserad av operation:

 • Beställ MR.
 • Om MR visar signifikant diskbråck som stämmer med symtomen så remiss till ortopedkliniken för ställningstagande till operation.

Vid misstanke om spinal stenos och kvarvarande smärtor med utstrålning efter 1 år eller gångförmåga < 100 meter:

 • Beställ MR om inte redan gjort.
 • Om MR visar signifikant stenos eller liknande så remiss till ortopedkliniken för ställningstagande till operation.

På akuten

 • Utred akuta tillstånd, i första hand cauda equina, se separat sida, med anamnes, status, labprover m.m.
 • Palpera ryggraden. Smärtsam palpation centralt på specifik punkt kan tyda på spondylodiskit.
 • Palpera paravertebralt, smärta och spänd muskulatur kan tyda på ryggskott.
 • Rörlighet i rygg. Lindring vid hyperextension och positiv Lasegue kan tyda på diskbråck. Lindring vid flexion kan tyda på spinal stenos.
 • Gör neurologstatus inkl reflexer i ben, perianal sensorik och PR.
 • Var frikostig med slätröntgen- eller DT-undersökning.
 • Vid normal neurologi, röntgen och labbprover:
  • Försök smärtlindra på akuten.
  • Om möjligt hemgång:
   • Remiss till sjukgymnastik.
   • Remiss till vårdcentral för uppföljning.
   • Insättning av smärtlindring (se Smärtlindring):
    • Alvedon, NSAID, morfinpreparat mot ryggvärk.
     T.ex. paracetamol 500 mg 2x4 + naproxen 500 mg 1x2 + OxyContin 10 mg 1 x 2 + OxyNorm 5 mg v.b.
    • Saroten® eller liknande mot utstrålande smärta.
     T.ex. Saroten® 10 mg t.n., öka en tablett var 4 dag till max 75 mg. Informera om att det tar flera dagar innan man får effekt.
    • Paraflex® eller liknande vid misstanke om muskulär komponent.
     T.ex. Paraflex® 250 mg 1x3.
  • Vid inneliggande vård så kan man optimera snabbverkande smärtlindring och starta upp sjukgymnastik innan hemgång.
 • Vid avvikande nytillkommen neurologi: troligen snar MT helrygg, beroende på fynd.
 • Vid labbprover med förhöjda infektionsparametrar: ställningstagande till utredning av spondylodiskit (odlingar, MR helrygg inom 1 dygn m.m.)

ICD-10

 • M54.9: Ryggvärk, ospecificerad
 • M54.3: Ischias
 • M54.4: Lumbago med ischias
 • M54.5: Lumbago (Ryggskott)
 • M54.6: Smärtor i bröstryggen
 • M54.8: Annan specificerad ryggvärk
 • M48.5: Kotkompression som ej klassificeras annorstädes
 • M51.0J: Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i torakalryggen
 • M51.0K: Diskdegeneration/diskbråck med myelopati i ländryggen
 • M51.1: Disksjukdomar i lumbalregionen och andra regioner med radikulopati
 • M51.1J: Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i torakalryggen
 • M51.1K: Diskdegeneration/diskbråck med radikulit i ländryggen (ischias)

Uppdaterad: 2021-06-30 18:29:07 av Lars Johanson
Om webbsidan | Om copyright | Om cookies